ipad_mockup dashboard demo.jpg
3 kenmerken ENG.jpg
ipad_mockup dashboard demo.jpg

UQ Talent Scan


 

 

 

SCROLL DOWN

UQ Talent Scan


 

 

 

.... How do UQ? .. How do UQ? ....

....

The UQ Talent Scan is completely intuitive and takes less than 5 minutes. Because you only select from an array of balanced images, it is completely independent from IQ and language. It is impossible to answer in a socially desirable way. The result is therefore not only accurate and reliable but sometimes surprising for oneself.

..

De UQ Talent Scan is volledig intuïtief en neemt minder dan vijf minuten in beslag. Omdat je uit een reeks zorgvuldig geselecteerde afbeeldingen moet kiezen, is de test IQ- en taalonafhankelijk. Het is onmogelijk om te antwoorden op een sociaal wenselijke manier. Het resultaat is daarom niet alleen indrukwekkend en betrouwbaar, maar soms zelfs verrassend. Nice to meet yourself!

....

 

.... What is your UQ? .. Wat is je UQ? ....

....

The UQ Talent Scan is unique because it translates unconscious choices into personality DNA. The result is therefore not who you want to be or who you have become, it is who you really are. Your UQ is the ideal basis for coaching, understanding team members or finding the job that matches your talents. 

..

De UQ Talent Scan is uniek omdat het onderbewuste keuzes vertaalt in een persoonlijkheids-DNA. Het resultaat is daarom niet wie je wilt zijn of wie je bent geworden, het weerspiegelt wie je echt bent. Je UQ is de ideale basis voor persoonlijke groei, coaching, het begrijpen van teamgenoten of het vinden van een job die je talenten eer aandoet.

....

test results.jpg

.... YOUR TALENT Passport .. Je talenten paspoort ....

....

UQ gives you an overview of your  talents, your challenges and offers you most valuable tips. Via the UQ platform you can share your talents with your colleagues, people working on the same project or your friends. Making talents visible uplifts your working together. You see people for who they are and what they can contribute. 

..

UQ geeft je een overzicht van je talenten, je uitdagingen en reikt je waardevolle tips aan. Via het UQ platform kan je je talenten delen met je collega’s, mensen die aan hetzelfde project werken of je vrienden. Je samenwerking krijgt een nieuwe dimensie. Je ziet elkaars talenten en kan ze nu ook effectief inzetten.

....

Square images.jpg

.... UQ TEAM DASHBOARD.. UQ TEAM DASHBOARD ....

....

The team dashboard and configurator are powerful tools for the UQ-expert to motivate teams but also to assist a manager to better understand his team. Together they can define the talents and competences required, understand the team dynamics and leverage the existing talents in the best way possible. 

..

Het team dashboard en configurator biedt UQ Experts en managers inzicht in het aanwezige talent, de teamdynamieken en het vermogen van teams. Krachtige tools om het teamtalent op te tillen, gericht in te zetten, te motiveren en te coachen. Vanuit vereiste en aanwezig talenten, kan je steeds de juiste match maken en het juiste talent aantrekken. Team-samenstelling en werving op z'n best.

....

3 kenmerken ENG.jpg

banner


banner


.... SELF-DIRECTED TEAMS .. ZELFSTURENDE TEAMS.... 

....

Together with the management our UQ coaches draft a profile of the ideal team and its desired qualities. This is also based on the culture and values of a company. With the UQ-Talent Scan we map the current team, the qualities and talents present, the dynamics between people and we highlight the possible extra strengths for recruitment. 

..

Het UQ Team Dashboard helpt je om vorm te geven aan een innovatieve arbeidsorganisatie, gebouwd rond zelfsturende teams. Via de Team Scan krijg je inzicht in het zelfsturend, samenwerkend en innovatief vermogen van je teams. Ook de mate van  resultaatgerichtheid en waardengedrevenheid wordt helder. Je kan nu echt aan de slag met zelfsturende teams en vormgeven aan een vlakkere organisatie.

....

 

.... SHARING (TALENTS) IS CARING .. SHARING (TALENTS) IS CARING ....

....

The interesting part is that the UQ Talent Scan is engaging real dynamics in a company that are there to stay. Once team members have their talent passport, others want it too. By sharing each other's talents and interests, talents become vivid and the chances that talents are effectively used are much higher. You create an inspiring work environment and a wealth of information for personal- and team coaching.

..

UQ Talents legt de reële dynamieken in een bedrijf bloot. Eens teamgenoten hun talenten paspoort in handen hebben, willen anderen het ook. Door elkaars talenten en interesses te delen, gaan ze leven en is de kans veel groter dat ze ook effectief ingezet worden. Je creëert een inspirerende werkcontext en een rijkdom aan informatie voor persoonlijke en teamcoaching

....

.... UQ Connect .. UQ Connect ....

....

UQ Connect is the digital platform where everything comes together. The personal profiles can be viewed individually or shared with colleagues with the UQ-app. The digital Coaching & HR tools come with different modules for Coaching-, HR- and Recruitment processes. The entire Human Capital including real talents in the cloud!

..

UQ Connect is het digitale platform waar alles samenkomt. De persoonlijke profielen kunnen individueel opgeroepen of gedeeld worden met collega’s dankzij de UQ app. De digitale coaching & HR tools komen met verschillende modules voor Coaching-, HR- en Rekruteringsprocessen. Het volledige Menselijke Kapitaal in de Cloud!

....

Success in business is all about people, people, people. Whatever industry a company is in, its employees are always its biggest competitive advantage.
— Richard Branson