shutterstock_433746559.jpg
shutterstock_433746559.jpg

UQ Talents Mobility


SCROLL DOWN

UQ Talents Mobility


....UQ Talent Mobility..UQ Talent Mobility....

....

Mobilising the right talent at the right place is vital for lifelong employability and sustainable growth and careers. Over the years our specialized team has succesfully realised unique mobility projects. Going from setting up cross-company talent pools, facilitating co-sourcing projects, creating talentsharing ecosystems between like-minded companies, as well as optimizing internal job mobility. With UQ Talent Mobility we offer know-how, experts, tools and a digital talentsharing platform to strengthen and boost your talent mobility strategy. 

..

Het juiste talent op de juiste plaats draagt bij aan het vitaal en duurzaam inzetbaar houden van uw organisatie en medewerkers. De afgelopen jaren hebben we met succes unieke mobiliteitstrajecten gerealiseerd. Van het opzetten van talentpools, het faciliteren van co-sourcing, het creëren van ecosystemen waarin organisatie-overschrijdend talent wordt gedeeld tot het optimaliseren van de interne jobmobiliteit. Met UQ Talent Mobility bieden we know how, talent experten, tools en een digitaal platform om uw mobiliteitsbeleid verder vorm te geven en te versterken. 

shutterstock_362297912.jpg

....

Own your career

Job security disappears. The focus is on career security. This requires flexibility and becoming the owner of your career. Reflecting on your UQ and mobilising your talents keeps you attractive for your employer and the overall labour market. It leads to work that energises you and makes you happy. We support organisations in their mobility strategy and facilitate employees to take on roles, jobs or tasks aligned with their talents as well internally as externally.

..

beheer uw eigen loopbaan

Functiezekerheid verschuift naar werkzekerheid. Dit vraagt om flexibiliteit en je loopbaan in eigen handen nemen. Stilstaan bij je UQ en bewegen in functie van je talent houdt je aantrekkelijk voor je werkgever en de arbeidsmarkt en verhoogt de kans op werk dat je energie geeft en je gelukkig maakt. We ondersteunen organisaties in hun mobiliteitsbeleid en laten medewerkers bewegen naar andere jobs zowel intern als tijdelijk of deeltijds extern.

....

shutterstock_206135395_square.jpg

.... INTERNAL TALENT MOBILITY .. Interne TALENT mobiliteit ....

....

UQ provides talent solutions and experts to maximise internal job mobility. The UQ Talent Mobility platform enables the connection between talent and internal vacancies or projects. A transparant internal job market is the result. Mobilising talents enhances growth and allows employees to engage in roles which make full use of their talents aligned with the company goals. An agile organisation with happy employees!

..

UQ reikt tools, know how en experten aan om voluit in te zetten op interne jobmobiliteit. Met het UQ Talent Mobility platform koppel je talent aan openstaande vacatures of projecten. Je creëert een transparante interne arbeidsmarkt waardoor je organisatie kan groeien en je mensen kansen krijgen om vanuit talent, op de juiste plek, maximaal bij te dragen aan uw organisatiedoelstellingen. Zo creëer je een wendbare organisatie en gelukkige medewerkers!

....

shutterstock_323760104.jpg

.... EXTERNAL TALENT MOBILITY .. Externe TALENT mobiliteit ....

....

Cross-company part-time or temporary sharing of employees will be part of a company’s flexibility strategy. It offers at the same time unique opportunities for employees to acquire new skills within different contexts. The talent exchange enhances overall employability and creates sustainable careers. With UQ Talent Mobility we create national and international ecosystems in which companies, as trusted partners, can share their talents.

..

Het organisatie-overschrijdend tijdelijk of deeltijds uitwisselen van medewerkers maakt deel uit van je flexibiliteits-strategie, helpt je in het creëren van duurzame loopbanen en is aantrekkelijk voor high en young potentials. Zij krijgen zo de kans om ervaringen op te doen bij verschillende werkgevers. Via UQ Talent Mobility creëren we nationale en internationale ecosystemen waarin partners in alle vertrouwen hun talent tijdelijk of deeltijds kunnen delen. 

....

 
shutterstock_215932267_square.jpg

.... LIFELONG LEARNING .. Levenslang leren ....

....

With the 70-20-10 rule Charles Jennings proved that people learn only 10 % from courses, 20 % by coaching and 70 % on the job. Via UQ Talent Mobility we offer employees the opportunity to work and learn in another company identified as ‘a great place to learn’. Learning through the experience, observation, interaction and reflection is an efficient and engaging way to accelerate the development of existing talents into new competences. 

..

Met de 70-20-10 regel liet Charles Jennings zien dat mensen slechts 10 procent leren uit cursussen, 20 procent door coaching en 70 procent on the job. Via UQ Talent Mobility wordt een medewerker ondergedompeld in een nieuwe context, een ‘great place to learn’ en leert hij door te experimenteren, observeren en te reflecteren. Een effectieve manier om versneld, organisatie-overschrijdend talent te ontwikkelen tot competentie.

.... 

UQ Talent Mobility.png

.... UQ Talent Mobility Platform .. UQ TALENT MOBILITY PLATFORM ....

....

The UQ Talent Mobility platform facilitates internal and external mobility. Internally you can use the online platform to match existing talent with your vacancies. The link with the UQ Talent Scan offers the possibility to identify and visualise your most precious in-house talent and share it. Externally we offer solutions to share and exchange talents with trusted partners in a save and digital environment.   

..

Het UQ Talent Mobility platform faciliteert zowel interne als externe mobiliteit. Intern kan u het online platform inzetten om de match te maken tussen uw vacatures en uw aanwezige talent. We integreren moeiteloos de UQ Talent scan waardoor u uw talent zichtbaar maakt en effectief kunt delen. Extern creëren we de mogelijkheid om tijdelijke en deeltijdse vacatures in een gesloten cluster van partners te linken met uw talent. 

....

shutterstock_417928258.jpg

.... UQ Talent MOBILITY Experts .. UQ TALENT MOBILITY EXPERTS ....

....

Our Mobility Experts have extensive experience in setting up talent mobility strategies and cross-company ecosystems. They offer a unique and specialised service focusing on talent deployment and development. Following your needs, they map the talent in your company, draft a strategic plan on talent and mobility, set the legal framework, accompany you in the further roll out, etc. A support fully tailored to your business.

..

Onze Mobility Experts ondersteunen u graag in uw mobiliteitsbeleid. Zij staan garant voor een unieke dienstverlening waarbij talent en het optimaal inzetten en ontwikkelen ervan centraal staat. Volgens uw behoeften brengen zij uw talent in kaart, helpen bij het uittekenen van uw beleid, geven socio-juridisch advies, inventariseren ondersteunende instrumenten, informeren en sensibiliseren,… Kortom, maatwerk zoals u het verkiest. 

....

 
If you plan on being anything less than you are capable of being, you will probably be unhappy all the days of your life.
— Abraham Maslow