shutterstock_206135395.jpg
shutterstock_206135395.jpg

Services


 

 

 

SCROLL DOWN

Services


 

 

 

.... Digital solutions and Experts to identify, match and share Talents .. Digitale oplossingen en Experten om Talenten te identificeren, matchen en delen ....

....

The world of work is changing at a frenetic pace. Today, we have entered the Human Age, an era where talent is the primary driver of business development. Finding, recruiting, employing, mobilising and keeping the right talents for the right job is what UQ Talent is about. Book our Talent Experts and use our high-performing digital tools to create talentdriven careers, teams and organisations. By identifying, matching and sharing "real talents" with our digital platform, you can make the difference every day in a more and more competitive market.

..

De (HR) wereld verandert razendsnel. Vandaag gaan we het Menselijk Tijdperk in, waarin mensen uitdrukking willen geven aan wie ze zijn, hun UQ, met hun talenten aan de basis. Het juiste talent werven, inzetten, behouden en laten doorstromen is waar het bij UQ Talents over gaat. Boek onze Talent Experten en maak gebruik van onze performante digitale tools om effectief vorm te geven aan talentgedreven loopbanen, teams en organisaties. Door “echte talenten” te identificeren, te matchen en te delen met het digitale platform kan je iedere dag opnieuw het verschil maken in een steeds meer competitieve markt.

....

 

.... BE PART OF IT! .. Doe mee! ....

....

Companies and HR departments must focus on a new way of addressing the Human Capital. The only way is to develop a modern, sustainable HR management and to motivate individual growth trajectories in a forever changing and digital professional world. With UQ Talents it is finally possible to really focus on talent and start dynamics that keep on going and growing. Perfect to shape talentdriven careers, teams and organisations.

..

Bedrijven en HR-departementen moeten zich focussen op een nieuwe manier van werken. De boodschap is om een modern en duurzaam HR-beleid te ontwikkelen en individuele groeitrajecten te motiveren in een steeds veranderende en digitaal professionele wereld. Met UQ Talents is het eindelijk mogelijk om op talent te focussen, om dynamieken te starten die blijvend zijn en kunnen groeien. Ideaal om vorm te geven aan talentgedreven loopbanen, teams en organisaties.

....

 lne

.... TALENT MANAGEMENT 4.0 .. TALENT MANAGEMENT 4.0 ....

....

The UQ Talent Scan, Team Scan and the UQ digital platform together with our certified Talent Experts form the basis for a dynamic, digitally supported talent management. Hereby we focus on all HR-aspects : recruitment, personal- leadership- and team coaching, mobility, reorientation, outplacement, self-directed teams, and so on. Hire our Talent Experts for a single or recurring assignments. 

..

De UQ Talent Scan, Team Scan en het digitaal platform, vormen samen met onze gecertificeerde Talent Experten de basis voor een dynamisch, digitaal ondersteund talent management. Hierbij focussen we op alle HR-aspecten: werving, matching, persoonlijke- leiderschaps- en teamcoaching, mobiliteit, heroriëntatie, outplacement, zelfsturende teams, enz. Zet onze Talent Experten in voor een éénmalige en/of terugkerende opdrachten.  

....

.... RECRUITMENT & SELECTION .. Werving & selectie ....

....

HR professionals have a wealth of digital tools and hiring metrics at their disposal to facilitate the mainly digital hiring process. But making that process more human and talent based is the real challenge of Today. The UQ recruitment module completes and challenges the provided information of a candidate with an accurate personality- and talent profile. A new dimension to your interview. 

..

HR-professionelen hebben een weelde aan digitale tools en wervingsstatistieken tot hun beschikking om het voornamelijk digitale wervingsproces te faciliteren. Het proces meer menselijk en talent gebaseerd maken is echter dé uitdaging van vandaag. De UQ Recruitment module vervolledigt het profiel van een kandidaat met een accuraat persoonlijkheids- en talentenprofiel. Het geeft je interview een nieuwe dimensie.

....

 

.... COMPANY DYNAMICS .. Bedrijfsdynamieken ....

....

Each company has its own culture and must be in permanent self-reflection and transformation to keep up with what is happening in society and business. Any process of growth or change can only be done by teams that understand each other. Sharing each other's talents and interests with UQ is the perfect driver for self-directed teams but also a wealth of information for personal- career- and team coaching.

..

Ieder bedrijf heeft zijn eigen cultuur en moet in een permanente staat van zelfreflectie en transformatie zijn om bij te blijven met wat er gebeurt in de maatschappij en in de bedrijfswereld. Ieder groei- en veranderingsproces kan enkel in gang worden gezet door teams die elkaar begrijpen. UQ Talents is de perfecte drijfveer voor zelfsturende teams maar verschaft ook een weelde aan informatie voor persoonlijke- loopbaan- en team coaching.

....

UQ Talent Services.png

.... AGILITY THROUGH MOBILITY.. WENDBAARHEID DOOR MOBILITEIT ....

....

Your organisation is constantly evolving. Strategic goals change, existing jobs disappear, new jobs arise, ... and your employees need to keep up with the pace. With UQ Talent Mobility you dispose of high-performing digital tools and Talent Experts that facilitate and optimise your internal and external mobility. A new and efficient way to improve overall employability and to use and to develop your talent.

..

Uw organisatie is permanent in beweging. Strategische doelstellingen veranderen, jobs verdwijnen, nieuwe jobs ontstaan, ... en medewerkers moeten mee evolueren. Met UQ Talent Mobility beschik je over performante digitale tools en gemotiveerde Talent Experten die zowel je interne als externe mobiliteit mee faciliteren en optimaliseren. Een nieuwe en efficiënte manier om de inzetbaarheid te verhogen, je talent in te zetten en verder te ontwikkelen.

....

Square images2.jpg

.... UQ CONNECT & API .. UQ Connect & API ....

....

UQ-Connect is the digital platform where everything comes together. The personal profiles can be viewed individually or shared with colleagues with the UQ-app. With our API talents can be linked to other HR software or a company's intranet. The digital Coaching & HR tools come with different modules for Coaching-, HR- and Recruitment processes. Identifying, matching and sharing talents has never been easier! 

..

UQ Connect is het digitale platform waar alles samenkomt. De persoonlijke profielen kunnen individueel bekeken worden of gedeeld worden met collega’s dankzij de UQ app. Met onze API kunnen talenten gelinked worden aan reeds bestaande HR software of aan het intranet. De digitale Coaching & HR tools bestaan uit verschillende modules. Talenten identificeren, matchen en delen is nog nooit zo eenvoudig geweest!

....

It is not possible to manufacture talent. You have to recruit it in the first place...
— unknown