Team mapping.jpg
Team mapping.jpg

UQ Talent Experts


 

 

 

SCROLL DOWN

UQ Talent Experts


 

 

 

.... The UQ Talent Experts Network .. Het UQ Talent Experts Netwerk ....

....

The certified UQ experts are trained to perform the UQ Talent Scan and translate the information of the UQ dashboard into compelling careercoaching, teamcoaching and an innovative and sustainable HR Management with focus on recruitment and internal or external mobility. The UQ expert platform is digital, can be integrated with other software systems and offers modern HR- and training tools. Check-out how to become a certified UQ Talent Expert!

..

 

De gecertificeerde UQ experts worden getraind om de UQ Talent Scan uit te voeren en in te zetten in talentgedreven loopbaancoaching, teamcoaching en een innovatief en duurzaam HR management met focus op werving en interne en externe doorstroom. Het UQ expert platform is digitaal, compatibel met andere software systemen en biedt moderne HR- en training tools aan. Stuur ons je kandidatuur en wordt gecertificeerd UQ Talent Expert!

....

 

.... Career coaching .. LooPbaan coaching ....

....

The UQ Talent dashboard offers a basis for personal coaching’s in the broadest sense: career guidance, reorientation, growth trajectories, leadership management, outplacement, choosing field of study, etc. This can be organized as a one-off coaching or in different sessions. By emphasizing your talents and doing the things you are good at, you will grow and be happy at work.

..

Het UQ Talent dashboard biedt een basis voor persoonlijke coaching in de meest brede zin van het woord: loopbaancoaching, heroriëntatie, groeitrajecten, leadership management, outplacement, studiekeuzes, enz. Dit kan georganiseerd worden als een éénmalige coaching sessie of meerdere sessies. Door je talenten te benadrukken en te doen waar je goed in bent, zal je groeien en gelukkiger zijn.

....

Grafische teksten8.jpg

.... RECRUITMENT OF TALENT .. REKRUTERING VAN TALENT ....

....

Focusing on talent is the way forward. The chance you hire a new colleague, who's intrinsically motivated and will do the job with pleasure increases. A talent-view opens up your perspective on career possibilities. UQ Talents helps you to identify and question existing talents. You get an overall overview of the candidate; you get an insight in the UQ of the candidate. Who you are makes the difference

..

De focus op talent is de juiste. Het is de garantie dat je een werknemer aantrekt die vanuit energie en plezier zal werken. Het opent loopbaanmogelijkheden en doet je afstappen van het schaap met de 5 poten. UQ Talents helpt je om het talent te ontdekken, te bevragen en het naast de aanwezige competenties te plaatsen. Naast competenties, IQ en EQ, krijg je nu ook zicht op de UQ. Wie je bent, maakt een verschil.

shutterstock_206135395.jpg

....

Team coaching

With the information of the UQ Team Dashboard we offer several ‘interactive and creative’ workshops dependent on your challenges and needs. The advantage of the speed of the UQ-Talent Scan lies in our ability to map a complete team in a short time and even start the coaching the same day. The "signature" role play formats sparkle great dynamics. A lot of fun and a great teambuilding.

..

Team coaching

Dankzij de informatie van het UQ Team Dashboard bieden we verschillende ‘interactieve en creatieve’ workshops afhankelijk van de uw uitdagingen en behoeften. Dankzij de snelheid van de UQ Talent Scan brengen we op korte tijd een volledig team in kaart en kunnen we op dezelfde dag nog van start gaan met de team coaching en innovatieve UQ rollenspellen. Succes verzekerd!

....

 
UQ Talent Expert.png

.... UQ EXPERTS Network .. uq EXPERT netwerk ....

....

Once you followed the UQ certified expert training, there is a world of possibilities and training tools that opens up. UQ is perfect to integrate in existing coaching activities because of its uniqueness. It makes any coach even better, more up to date and digitally connected. The UQ-certified expert network is also a booking platform for Coaching- and HR job offers. Our regular updates and yearly conference are all included!

..

Eens je de gecertificeerde UQ Expert training hebt gevolgd, krijg je toegang tot het UQ platform. Alle gescand talent online met de mogelijkheid om gebruik te maken van de verschillende modules: persoonlijke coaching, teamcoaching, mobiliteit of recruitment. Het UQ gecertificeerd coach netwerk is een talentgedreven netwerk en geeft je toegang tot ons boekingsplatform voor opdrachten ter ondersteuning van het identificeren, matchen en delen van talent. Onze regelmatige updates en jaarlijkse conferentie zijn een leuk extraatje!

....

Square images.jpg

.... HR BUSINESS SUPPORT .. HR-SUPPORT VOOR DE BUSINESS....

....

The team dashboard and configurator are powerful tools for the UQ-expert to motivate teams but also to assist a manager to better understand his team. Together they can define the talents and competences required, understand the team dynamics and leverage the existing talents in the best way possible. With UQ Talents, HR professionals get great tools to actively support business managers and teamleaders to manage their talent.

..

Het team dashboard en configurator zijn krachtige tools voor de UQ expert om teams te motiveren, maar ook om de manager bij te staan in het beter begrijpen van zijn of haar team. Samen definiëren ze de beoogde talenten en competenties, brengen ze de dynamieken binnen een team in kaart en tillen ze talenten op een hoger niveau. Met UQ kunnen HR professionals hun managers en teamleaders performante tools aanreiken en hen optimaal ondersteunen in hun talentbeheer. UQ kan geïntegreerd worden in bestaande software.

....

 

.... HOW TO BECOME A UQ-expert? .. HOE WORD JE UQ expert? ....

....

Are you interested in becoming a certified UQ expert? Are you already a professional who understands the added value to introduce new, engaging and modern skills and tools in companies to nurture and grow the Human Capital? Please contact us for more information about UQ and enroll for the Coach Training. Subsequently you can start with your own hueQ license. Let's do this!

..

Wil jij graag een certified UQ Expert worden? Ben jij een professional die de meerwaarde inziet van een nieuwe intuïtieve talent scan en wil je gaan voor talentgedreven loopbanen, teams en organisaties? Wil je het Menselijk Kapitaal van bedrijven mee in kaart brengen, digitaal en helpen ontwikkelen op een innovatieve en aanstekelijke manier? Contacteer ons en/of schrijf je in voor een intensieve, maar leuke 2-daagse UQ Expert Training. Je kiest voor de module die aansluit op je expertise en kan dan meteen aan de slag met je UQ licentie. Let’s do this!

....

In sameness we connect. In differences we grow.
— Virginia Satir